KONTAKT

Anders
Sjösten

VD
Telefon: 08-54 51 99 01
Mobil:  0709-37 17 60

SÄLJ STOCKHOLM

Martin
Irborg

Försäljningsdirektör
Tel: 08- 54 51 99 17
Mobil: 070-338 37 03

Adam
Järnerfalk

Försäljningschef Strategisk Försäljning
Tel: 08- 54 51 99 56
Mobil: 073- 125 07 56

Johan
Sund

Försäljningschef Digital
Tel: 08-54 51 99 57
Mobil: 076- 136 10 34

Jonas
Linnér

Digital strateg
Tel:08- 54 51 99 22
Mobil: 070- 629 10 72

Hans
Eliason

Mediechef
Tel: 08- 54 51 99 53
Mobil: 073- 501 18 66

Helene
Lundqvist

Sales Coordinator
Tel: 08- 54 51 99 23
Mobil: 076-136 10 31

Jenny
Jemtå

Sales Coordinator
Tel: 08- 54 51 99 06
Mobil: 070-738 83 58

Kia
Deilert

Sales Coordinator
Tel: 08- 54 51 99 07
Mobil: 070-618 63 73

Åsa Djurberg

Sales Coordinator
Tel: 08- 54 51 99 08
Mobil: 073-356 05 60

Maria Ericson

Sales Coordinator
Tel: 08- 54 51 99 43
Mobil: 070-285 29 17

Niklas Karlsson

Key Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 78
Mobil: 073-544 62 81

Rickard Adolfsson

Key Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 68
Mobil: 073-125 17 78

Daniel Müller

Key Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 51
Mobil: 076- 136 10 32

Ellen Alkberg

Key Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 37
Mobil: 070-238 44 74

Kim Wigforss

Key Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 61
Mobil: 073-125 90 59

Roland Ågholm

Strategic Account Manager
Mobil: 070 676 26 00

Ronnie
Åkerlund

Strategic Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 48
Mobil: 073- 125 12 18

Cristina
Campos

Strategic Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 15
Mobil: 073- 125 75 67

Niklas
Junhager

Strategic Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 12
Mobil: 070- 378 27 20

Göran
Lindmark

Strategic Account Manager
Tel: 08- 54 51 99 21
Mobil: 070- 820 96 45

Erik
Möller

KAM & Head of International Business
Tel: 08- 54 51 99 04
Mobil: 070-549 98 21

Martin
Häggkvist

Strategic Account Manager
Föräldraledig

SÄLJ GÖTEBORG/ MALMÖ

Sara Karlsson

Key Account Manager
Tel: 031- 60 66 56
Mobil: 073-125 92 56

Linus Kilén

Key Account Manager
Tel: 031- 60 66 54
Mobil: 070-331 88 50

Maria Särner

Strategic Account Manager
Tel: 031- 60 66 55
Mobil: 070-619 13 17

Mikael Josephsson

Strategic Account Manager
Tel: 031- 60 66 53
Mobil: 070- 619 22 29

Karl-Johan Söderholm

Strategic Account Manager
Tel: 031-60 66 51
Mobil: 070- 869 35 60

AD OPERATIONS

Anna Nordström

Director AdOperation
Tel: 08- 54 51 99 72
Mobil: 070-555 06 94

Arezo Larsson

Campaign Manager
Tel: 08- 54 51 99 02
Mobil: 076-226 54 62

Fredrik Kvernplassen

Digital Specialist
Tel: 08- 54 51 99 20
Mobil: 070-629 11 58

Tina Cliffoord

Platform Owner & Technical Specialist
Tel: 08- 54 51 99 79
Mobil: 073-600 50 79

Toffe Åkesson

Programmatic Specialist
Tel: 08- 54 51 99 74
Mobil: 073-324 78 78

Carina Nilsson

AdOps Specialist
Tel: 08- 54 51 99 62
Mobil: 070-994 91 74

BRAND COMMUNICATION

Ricki Petrini

Director of Brand Communication
Tel: 08- 54 51 99 42
Mobil: 073-125 16 02

Gabriela Safar

Campaign Manager
Tel: 08- 54 51 99 59
Mobil: 073-125 21 59

Heléne Werner

Chefsanalytiker
Tel: 08- 54 51 99 36
Mobil: 070- 894 62 29

Jenny-Marie Lewin

Senior Marknadsanalytiker
Tel: 08- 54 51 99 26
Mobil: 073-374 91 31

EKONOMI / IT

Nina Sommer

Ekonomichef
Tel: 08- 54 51 99 19
Mobil: 070-547 74 45

Malin Alvesson

Redovisningsansvarig
Tel: 08- 54 51 99 46
Mobil: 073-125 12 16

Sofia Sunmo

Ekonom
Tel: 08- 54 51 99 32
Mobil: 070- 214 17 80

Anki Nylander

IT-ansvarig
Tel: 08- 54 51 99 25
Mobil: 070- 333 22 32