Annonslösningar för print

Vårt printerbjudande ger dig chans att nå drygt 3,5 miljoner lojala läsare. Både morgontidningar och gratistidningar ingår. Allt via en enda kontaktväg – oavsett om kampanjen går nationellt eller lokalt. Att annonsera i Sveriges lokalpress ger två stora fördelar: Du får en mycket stor räckvidd i de utvalda områdena. Och du når läsare med en stark relation till sina tidningar, något som ger en högre acceptans för reklam.  Oavsett omfång på din kampanj sköter vi allt. Du behöver alltså bara en enda kontaktväg.