Digitala annonslösningar

Mediekompaniet har med sina dryga 100 sajter ett starkt digitalt annonserbjudande. Både garanterade och icke-garanterade kampanjer. Med en hög räckvidd och ett starkt erbjudande når vi engagerade läsare på våra premiumsajter. Det ger betydligt högre relevans för den som upplever annonserna – vilket i sin tur leder till ökade actionvärden.