Tydligast varumärke

MK Rapporten visar att det finns ett starkt samband mellan högt favoritskap och en tydlighet kring varumärket, då merparten av favoritvarumärkena även uppfattas som mycket tydliga.

Om det är favoritskapet som gör att folk har en tydlig bild eller att den tydliga bilden gör att dessa är favoriter kan vi fundera över. Men det är ingen vågad slutsats att det är en fördel att kommunicera sitt varumärke konsekvent utifrån en tydlig idé. 

Frågeställning: ”Hur tydlig eller otydlig är din bild av vart och ett av varumärkena?
Svarsalternativ: ”har en mycket tydlig bild”, ”har en ganska tydlig bild”, ”har en vag bild”, ”är bara ett namn för mig”.

MK-land

  1. Laddar data...

Storstad

  1. Laddar data...