Om Mediekompaniet

Mediekompaniet är genvägen till Sveriges mediekonsumenter.Vår kunskap om den lokala marknaden gör att vi kan anpassa mediemixen för att nå maximal effekt. Vi kallar det kort och gott för lokalsinne. Vi finns representerade med kontor i Stockholm och Göteborg. Mediekompaniet ägs av de stora lokala mediehusen i Sverige.

Mediekompaniet representerar alla de stora lokala Mediehusen och erbjuder en räckvidd över 8 miljoner kontakter. Vi når annonsörernas målgrupper via de lokala mediehusen i mobilen, på webben och med tidningen.

Historik
Bolaget bildades i april 2010 då fem starka varumärken blev ett. Idag är Mediekompaniet ett av de starkaste medieföretagen i Sverige med fokus på lokal marknad. Genom ett starkt kundfokus och ett innovativt arbetssätt försöker vi hela tiden lyssna och forma oss efter marknaden, och inte minst efter den förändring som sker inom mediemarknaden. Det gör att vi idag är en mer värdefull partner till våra annonsörer. Tillsammans med vår erkänt duktiga analysavdelning har våra säljare möjlighet att möta kundernas behov av kunskap och effekt kring våra mediekanaler. Hösten 2016 blev Adapt Adx en del av Mediekompaniet där vi nu har ett ännu starkare digitalt erbjudande och unik kunskap, oavsett om det är avser den garanterade eller icke- garanterande affären räcker det med en kontakt.
Alla våra medarbetare har örat nära rälsen. Vi är nära marknaden och inte minst mediebyråerna. Vi har duktiga säljare med specialistkompetenser inom desktop, mobil, video, native och print. Med en stark uppbackning av vår boknings- och ateljéavdelning.

Vill du veta mer? Kontakta mig:

Carina Hillerström

Marknadschef, Övriga kontakter

Tel: 08-545 199 16, 0708-69 35 30 E-post