Om Mediekompaniet

Mediekompaniet är genvägen till Sveriges mediekonsumenter. Vi vet att våra printprodukter fortfarande fungerar och vi når annonsörernas målgrupper via de lokala mediehusen. Vår kunskap om den lokala marknaden gör att vi kan anpassa mediemixen för att nå maximal effekt. Vi kallar det kort och gott för lokalsinne. Vi finns representerade med kontor i Stockholm och Göteborg. Mediekompaniet ägs av de stora lokala mediehusen i Sverige.

Mediekompaniet Adapt är en del av Mediekompaniet och representerar vårt digitala erbjudande. Vi når annonsörernas målgrupper via de lokala mediehusen på webben, i mobilen med en stark räckvidd och unik kompetens.

Historik
I april 2010 slogs fem starka varumärken samman. Alla med specialistområden inom media. Ur Stormarknadspress, Land & Rike, Internetsäljarna, Dagspress Direkt och AD-center föddes Mediekompaniet. Idag är Mediekompaniet ett av de starkaste medieföretagen i Sverige med fokus på lokal marknad. Genom ett starkt kundfokus och ett innovativt arbetssätt försöker vi hela tiden lyssna och forma oss efter marknaden, och inte minst efter den förändring som sker inom mediemarknaden. Det gör att vi idag är en mer värdefull partner till våra annonsörer. Tillsammans med vår erkänt duktiga analysavdelning har våra säljare möjlighet att möta kundernas behov av kunskap och effekt kring våra mediekanaler. Hösten 2016 blev Adapt Adx en del av Mediekompaniet och nu finns hela vårt digital erbjudande under Mediekompaniet Adapt. Allt för att göra den digitala affären tydligare och enklare för marknaden att köpa, oavsett om det är avser den garanterade eller icke- garanterande affären räcker det med en kontakt.
Alla våra medarbetare har örat nära rälsen. Vi är nära marknaden och inte minst mediebyråerna. Vi har duktiga säljare med specialistkompetenser inom desktop, mobil, video, native och print. Med en stark uppbackning av vår boknings- och ateljéavdelning.

gptw-sigill-certifierad-logga-2016-2017-768x624

Vill du veta mer? Kontakta mig:

Carina Hillerström

Marknadschef, Övriga kontakter

Tel: 08-545 199 16, 0708-69 35 30 E-post