Native

Fördjupa och utveckla ditt budskap och anpassa det lokalt om du vill. Vi erbjuder nativeannonsering på över 70 lokala tidningssajter.

Mycket stark i mediemixen

Native fortsätter att vinna terräng, inte minst tack vare möjligheterna med sökordsoptimering (SEO) och kopplingen till annonsörens hemsida. I en miljö som redan har ett försprång sett till lojalitet och trovärdighet ger native dig ytterligare möjligheter att kommunicera relevant, intressant och engagerande innehåll. Med bra rubriksättning, en stark story och en kontinuerlig optimering får du mycket goda resultat. Och möjligheten att utveckla innehållet under kampanjens gång.

Ricki Rebecka Petrini

Affärschef Content Marketing

Tel: 073-125 16 02 E-post