Print /

Content Marketing

Mediekompaniet kan erbjuda en stark plattform för content marketing.

Mediekompaniets Content Studio

Content marketing är ett affärsområdet som fortsatt växer. Mediekompaniets Content Studio är hubben för vårt Native erbjudande. I en miljö som redan har ett försprång sett till lojalitet och trovärdighet, ger vi dig ytterligare möjligheter att kommunicera relevant, intressant och engagerande innehåll. Med bra rubriksättning, en stark story och en kontinuerlig optimering får du mycket goda resultat. Och möjligheten att utveckla innehållet under kampanjens gång.

Mediekompaniets definition av Native Advertising

Native

”Annonsmärkt redaktionellt material som utgör en naturlig del av det media i vilket det förekommer”

• Alltid högsta kvalitet
• Alltid relevanta ämnen/vinklar på materialet.
• Integrerat i det övriga redaktionella flödet (typsnitt, tilltal etc.).
• Alltid exklusivt (ett fåtal exklusiva partners med längre samarbeten)
• …en tydlig markör för läsaren att
detta är betalt och producerat av någon annan.

Mediekompaniet följer iab Sveriges rekommendationer, läs mer HÄR!