Webb /

Destination Gotland

Destination Gotland är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. På uppdrag av svenska staten bedriver man färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn. 

Uppdrag: Webbkampanj.

Lösning: Med en bred men geografiskt avgränsad målgrupp och en produkt som riktar sig till alla som gillar sol, bad, natur, kultur och nöje kunde nå ut brett i upptagningsområdet (inte bara storstan),  i lokalt förankrade medier.

Effekt:  Hela 93% såg toppbannern vid Eyetrackingen. Speciell fokus hade man på erbjudandet och rubriken vilket var av vikt för dem, Gotland mer än loggan. Det spenderades längre tid än vad som är vanligt för topbanners på nyhetssidor som visats under 10 sekunder. Den sköna bilden gjorde att respondenterna hittade till den på 1 sekund mot snittet för topbanners på 2 sekunder. Hela 73% kom ihåg reklamen för Destination Gotland, mot snittet på 35%.

”Med ett stort format och premium-placering kunde vi säkerställa observation och att Gotland fortsätter vara nära till hands i folks medvetande, då de börjar planera sin sommarsemester”, Destination Gotland.

Destination Gotland valde Topbanner som format för att det ger dem ett stort format och en premium-placering:

Gotland_1

Hela 93% såg toppbannern vid Eyetrackingen. Speciell fokus hade man på erbjudandet och rubriken vilket var av vikt för dem, Gotland mer än logotypen:

Gotland_2