Cervera

Case_Cervera

INFO
Cervera gick med en bilaga i Östergötland i början av oktober2014.

EFFEKT
Cerveras bilaga observerades av 7 av 10 läsare. Den uppfattades som mycket mer originell än snittet för branschen. 45% av de som observerat bilagan uppger att de kommer att spara den vilket är högt över det normala.

Kvinnor har observerat bilagan i högre utsträckning än män. Kvinnor ger även bilagan högre värden på så väl image- som actionvariabler, främst på helhetsbetyg, noggrannhet, nytta och besöka annonsör.