Ateljé

Genom att använda vår unika kompetens, erfarenhet och tekniska plattform kvalitetssäkras annonsmaterial och distribution. Ateljén minskar reklamationer drastiskt och ser till att annonsörens grafiska budskap håller en hög, jämn kvalitet. Du kan även få hjälp med produktion av din annons, antingen efter en grafisk profil eller från grunden. Vår ateljé erbjuder kunden en kontakt för alla tidningar och magasin – du kan alltså sluta jaga materialadresser.

Här kan du ladda ner vår prislista.

Kontakta vår ateljé på 08-545 199 10 eller annons@mediekompaniet.com