”Allt viktigare att positionera sig”

Postad

2015 är femte året som Mediekompaniet genomför varumärkesstudien ”MK Rapporten”.
– Tidigare MK Rapporter visar att många av favoritvarumärkena uppfattas som tydliga samtidigt som allt färre svenskar kommer ihåg reklam från allt färre varumärken, säger Heléne Werner, chefsanalytiker, Mediekompaniet.

Läs mer