Mediekompaniet huvudägare i Adapt ADX

Postad

Mediekompaniet går in som huvudägare i Adapt ADX för att stärka den digitala plattformen och bredda det digitala erbjudandet. Att rusta för att möta den pågående digitala omstruktureringen in i framtiden är nödvändigt.

Läs mer