Lokalt /

VK ökar – även i print

VK Media ökar sin nettoomsättning.
Bakom ökningen ligger en stark annonsförsäljning.
En viktig orsak till att vi lyckas med detta är bibehållen printräckvidd i kombination med urstark digital räckvidd, säger Sture Bergman, vd och koncernchef.

VK Media ökade nettoomsättningen med 1,2 procent till 242 miljoner kronor förra året, rapporterar Medievärlden. De totala intäkterna inklusive presstöd ökade med 1,5 procent till 255 miljoner kronor. Bakom ökningen ligger en stark annonsförsäljning. VK ökade sina totala annonsintäkter med tre procent förra året, och ökade även försäljningen av printannonser.
– Vi ökar på alla annonsslag, men det handlar givetvis om att vi hade ett bra år i Umeå med många etableringar. Men det är många städer som genom åren har haft bra utveckling. Affärerna ska också göras, säger Sture Bergman.
– En viktig orsak till att vi lyckas med detta är bibehållen printräckvidd i kombination med urstark digital räckvidd. Print och ibladning fungerar fortfarande. Annonseffekten har inte minskat de senaste åren och så länge vi har bibehållen räckvidd och effekt så är annonsörerna inte dummare än att de är intresserade av den.

Upplageintäkterna minskade något, men VK rapporterar om kraftiga ökningar av de digitala abonnemangen. VK ökade de digitala prenumeranterna med 70 procent förra året och Folkbladet med 90 procent.
– Vi ska ha en kraftig ökning av de digitala prenumerationerna och det har varit vår strategi länge. Vi är ett exempel på att det går att driva en betald digital del utan att förlora trafik och räckvidd. Vi är en av de starkaste vad gäller lokal räckvidd, säger Sture Bergman och fortsätter:
– Våra digitala prenumeranter är dels nya prenumeranter som är yngre än våra printprenumeranter, men en grupp är återvändare som börjar prenumerera på nytt. Och i mobilen har vi en stark grupp bland 20-25-åringar och nästa steg för de är en prenumeration. Det handlar för oss om att fånga dem med rätt pris. Och det vore väl väldigt märkligt om lokal journalistik var den enda tjänst med värde som inte gick att prissätta.