”Vår största kompetensutveckling på flera år”

Den pågående digitaliseringen är en stor bidragande faktor till att Mediekompaniet nu gör sin största kompetensutveckling på flera år – BrainGain-satsningen.
Martin Irborg, försäljningsdirektör, berättar mer.

Om jag säger BrainGain, vad säger du då?
– Kort innebär det att vi avsatt både pengar och tid för kompetensutveckling under 2017,  för att försöka möta önskemål och behov om utbildning inom hela företaget på såväl gemensam som individnivå. Omvärlden och inte minst marknaden är i stor förändring och detta ställer såväl nya som skarpare krav på oss som företag och organisation, säger Martin Irborg, försäljningsdirektör Mediekompaniet.

Under 2017 rustar Mediekompaniet sig för att möta dessa nya krav med ambitionen att vara marknadsledande.
– Den pågående digitaliseringen – som ju berör hela vårt samhälle – har kraftig impact på vår bransch och skapar behov för oss att positionera oss smart. När teknisk kompetens blir allmängods och en hygienfaktor så krävs en tydlig riktning för oss som ännu mer tydliggör våra USP:ar. Detta är naturligtvis kunskap om lokala och regionala marknader men också kompetens inom ämnet kommunikation.

Vad kommer ni fokusera på?
– Inom vår BrainGain-satsning kommer just kunskap och kompetens inom kommunikation vara en del och det mest prioriterade ämnet för säljenheterna. Detta för att fortsätta vår förflyttning mot en strategisk relation med våra kunder där vi blir en för kunden viktig partner i arbetet med deras marknadsföringsutmaningar.

Vem håller i utbildningen?
– Inledningsvis har vi nöjet att arbete med Pär Lager, som har en bakgrund som vd på Berghs, politiskt sakkunnig vid utbildningsdepartementet samt chef för strategi och omvärldsanalys hos Svenska Spel. Han har en bred erfarenhet kring innovation, kommunikation och marknadsföring som vi har stor nytta av i vårt utbildningsupplägg. Under hösten kommer vi bygga på utbildningen med mer specifikt säljfokus.

Pär Lager i sin tur, är inte sen med att hylla satsningen.
– Det är både smart och rätt att satsa ordentligt på att ytterligare stärka kunskap och insikt kring marknadskommunikation. Det är som bekant ett område i mycket stark förändring och de med mest insikt och förmåga till förändring kommer att vinna. Jag blir inspirerad över gängets driv, kunskap och ambition, säger han.