Analys /

Svenskarna tycker Viking Line är festligast

MK-16-artikel-rederier

Pålitlig, familjefokuserad och erfaren – så beskrivs rederibranschen i årets upplaga av Mediekompaniets varumärkesundersökning, MK-rapporten. I år är det procentuellt sett fler som beskriver rederibranschen med ordet fest och färre med ordet familj jämfört med 2011. För landsortsbon förknippas branschen med ordet positiv medan storstadsbon associerar mer till ordet anonym.

MK-rapporten – som görs för tredje året i rad – visar att Viking Line, Stena Line och Tallink/Silja fortfarande är de varumärken med högst kännedom. Viking Line beskrivs också som mest festligt – tätt följt av Birka Cruises.

Undersökningen visar också att Royal Caribbean förknippas med orden spännande och varm. Varumärket ses också som mest positivt av de som bor på landsorten, däremot beskriver flest storstadsbor Eckerö Linjen som positivt. Royal Caribbean är roligast enligt storstadsbon, medan de som bor på landsorten tycker att Birka Cruises är roligast.

Fler fakta från undersökningen:

  • Stena Line ses som mest pålitligt av storstadsbon, medan landsortsbon tycker att ordet delas mellan Stena Line och Scandlines.
  • WonderCruises ses som mest opålitligt av de som bor på landsorten och i storstäderna delas beskrivningen med Tallink/Silja.
  • Storstadsbon beskriver Stena Line som mest familjärt medan de som bor utanför storstäderna beskriver Eckerö Linjen med samma ord.
  • Bland landsortsborna är det flest som beskriver TT-Line som anonymt medan WonderCruises har flest som instämmer i det ordet i storstäderna.

MK-rapporten är en stor varumärkesundersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Mediekompaniet under juni 2013. Totalt har tolv branscher kartlagts: skor, konfektion, bemanning, hemelektronik, försäkringar, banker, telekom, sport-/fritid, resor och bilar. 2013 mäts för första gången även spelbolag samt de politiska partierna inför valet 2014. 2012 mättes tio andra branscher, vilket innebär att den nu omfattar totalt 22 olika branscher och över 300 olika varumärken. Årets undersökning genomfördes i två steg, en förstudie för att kartlägga relevanta attribut och en kvantifiering av valda attribut. Förstudien genomfördes i form två fältarbeten om 250 intervjuer per bransch. Själva undersökningen innefattade 2000 intervjuer på ett nationellt representativt urval av kvinnor och män i åldern 18-64 år.