Superpopulära Varumärkesrapporten 2018 närmar sig…

Snart är den här igen, Varumärkesrapporten. För åttonde gången presenteras det som är ett superpopulärt instrument för kartläggning av svenskarnas syn på omkring 140 varumärken.

Varumärkesrapporten är en studie, som sedan 2011 görs av undersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Mediekompaniet. Konsumenterna får bland annat beskriva varumärken som om de vore personer. Resultatet ger även en tydlig bild av hur människors uppfattning om varumärkena skiljer sig åt mellan storstad och landsort.
– Vi är ensamma om att göra kartläggningen så här. Att fråga personer både i storstad och landsort tillför ytterligare en dimension och ny kunskap, säger Heléne Werner, chefsanalytiker på Mediekompaniet.

Omkring 140 varumärken i tolv branscher ingår i undersökningen. Tio av årets branscher studerades även 2016, därigenom kan man göra värdefulla jämförelser av hur konsumenternas bild av varumärkena förändrats över tid.
-Bilbranschen har vi mätt de senaste fyra åren. Den är intressant för att det händer så mycket, allt ifrån utsläpps-skandaler till nya sätt att göra reklam på med exempelvis Zlatan som frontfigur. Telekombranschen är också spännande, eftersom den är under ständig utveckling, säger Werner.

Just nu pågår en förstudie. Huvudstudien genomförs av YouGov i slutet av sommaren och det färdiga resultatet presenteras i månadsskiftet september/oktober. Hälften av de 3000 respondenterna bor i storstad och hälften i MK-land.
– Tidigare år har vi även ställt en öppen fråga om vad man tycker är viktigast när varumärken kommunicerar till en. Det ger mer kött på benen och är ett fint komplement till staplar och diagram. Vi kommer dessutom att dyka lite djupare i omkring 70 varumärken i år. Det blir intressant.

Mätningen ger unik inblick i hur varumärken uppfattas och fina möjligheter att jämföra sig med konkurrenterna. Varumärkesrapporten är både uppskattad och efterlängtad.
– Det var en säljare som sa att kunderna redan vill boka in möten i samband med att vi offentliggör årets resultat. Vi är jätteglada att kunna bidra med alla de här insikterna, avslutar Heléne Werner.

Vill du veta mer eller boka möten redan nu – välkommen att kontakta oss: marknad@mediekompaniet.com