Rusta har hittat helt rätt

Varuhuset Rusta är en av Mediekompaniets äldsta och största ibladningsannonsörer. Under 2016/17 har de ökat sin försäljning med ytterligare 14 procent. Linda Estenthal, Head of Marketing på Rusta, berättar varför.

Plus 14 procent och en tillväxt som uppgår till 4,1 procent i jämförbara varuhus. Vad tror ni de fina siffrorna beror på?
– Vårt erbjudande ligger rätt i tiden, vilket vår starka utveckling är ett kvitto på. Utvecklingen är också ett bevis för att vårt förändringsarbete under de senaste åren har uppmärksammats och uppskattats av kunderna. Det är glädjande att se att fler besöker Rusta allt oftare.

Ni har bland annat etablerat er i så kallade galleria-lägen. Är det något ni kommer att fortsätta med?
– Just nu ser vi fram emot att öppna upp Rusta i Solna Centrum, ett gallerialäge som kommer att efterföljas av premiär i Täby Centrum. Etableringen är ett steg i riktning mot att Rusta ska finnas tillgängligt för fler. Vi fortsätter att erbjuda Rustas breda sortiment av inspirerande och prisvärda produkter för att förnya och fylla på hemma till ännu fler kunder.

Ni är en av Mediekompaniets äldsta och största ibladningsannonsörer där ni genom åren har fördelat utskicken mellan traditionell ODR och ibladning i en prenumererad morgontidning. Gäller det fortfarande?
– Kombinationen av traditionell ODR och ibladning är viktig för Rusta när vi ska nå ut till vår breda kundgrupp, spridd över hela Sverige från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vi ser stark effekt av kombinationen traditionell ODR och ibladning och det är en mix som passar oss väl.

Vad skulle ni säga är främsta argumentet för annonsering via det lokala mediehusen?
– Tack vare Rustas breda sortimentet och de många varuhusen i Sverige har vi också en bred publik. Genom annonsering via det lokala mediehusen når vi vår breda kundgrupp på ett relevant och inte minst effektivt sätt.

Vad är den största utmaningen för Rusta de närmaste två åren, ur ett marknadsföringsperspektiv?
– För att behålla vår starka position och fortsätta att skapa trafik till Rustas varuhus krävs att vi även fortsättningsvis gör kommunikation som når igenom bruset. Vi arbetar ständigt för att vara närvarande i de kanaler där våra kunder vill möta oss. Under de kommande två åren ser vi Rustas digitala närvaro som särskilt viktig, inte minst givet vår nyligen lanserade kundklubb Club Rusta.