Lyckad True native för Skandia

De senaste två månaderna har Mediekompaniet gjort tester för True Native i lokala CMS. Tillsammans med Gota Media och deras starka lokala sajter testade man i samarbete med Brand Publishing publicering av lokalt anpassade artiklar för Skandia.

Fokus i kampanjen var pensionsfrågor. Skandia ville belysa vikten av att göra ett aktivt val när det kommer till pensionssparande, men också berätta om fördelarna med en personlig rådgivare för att din framtida pension ska bli så bra som möjligt.
Det lokalanpassade materialet med ett skånepar i pensionsålder som berättade om deras vardag och liv, samt intervju med lokala pensionsrådgivaren, fick ett mycket bra resultat. Förutom fina CTR-nivåer fick artikeln lång time-spend samt riktigt bra kvalitet på de läsare som valde att läsa vidare om pensionsrådgivning hos Skandia.se.

I fortsatt test ville Skandia nå ut i Luleå. Di Gasell som Skandia är huvudpartner till var i Luleå och höll en inspirationsträff med Luleås näringsliv. Här ville Skandia belysa vikten av hälsoförsäkring som ett sätt att minimera sjukskrivningar. Genom en stark berättelse om IT-chefen Peter, 59, som gick in i väggen, skapades ett mycket stort engagemang.

Resultatet ger också högsta betyg till vår samarbetspartner Brand Publishing som skapade materialet tillsammans med Skandia.