Featured Video Play Icon
Lokalt /

Hallpressen gör skillnad med film

Alla pratar källkritik och vikten av granskande journalistik just nu. Och många lokala initiativ i ämnet dyker upp.
Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare Hallpressen, berättar mer om mediehusets pågående filmprojekt.

Ni har valt att göra en film om vikten av granskande journalistik. Varför det?
– Vi valde att göra filmen inför den litteraturmässa Hallpressen anordnar varje år i februari där vi själva i vår monter fokuserade på källkritik i år. Vi körde filmen på repeat för att fånga in festivalbesökarna och få dem uppmärksamma på just källkritiken och hur vi jobbar med det. Vi var även med för att prata med besökarna, som i många fall också är våra läsare, och svara på deras frågor.

Varför känns det extra viktigt just nu?
– Det känns mer och mer viktigt med källkritik, och extra viktigt nu med den storm av fejknyheter och alternativa fakta som kommer över oss i framför allt de alternativa medier som konkurrerar med de oberoende. Falska nyheter får stor spridning på sociala medier och utnyttjas för att bilda opinion utifrån rena lögner, vilket vi vill göra vår publik uppmärksam på.

Hur jobbar ni redaktionellt med grävande journalistik?
– Vi har en ny organisation där vi bland mycket annat har valt att bygga upp ett granskningsnav i koncernen. Våra granskande reportrar finns på plats lokalt, men ses regelbundet för att utbyta erfarenheter och för att dra upp riktlinjer för hur vi ska jobba med granskande journalistik. Tanken är att det ska ges mer tid och mer resurser till den här typen av journalistik.

Marie Johansson Flyckt ingår också i Svensk Lokalmedia, ett nätverk för de lokala mediehusen i Sverige där denna typ av ämnen är aktuella.