Analys /

Förstapartsdata väsentligt för högre träffsäkerhet

Häromveckan skrev Resumé en artikel om att digitala annonser har dålig träffsäkerhet i målgruppen kvinnor, baserat på en undersökning gjord av mätföretaget Nielsen. Något som kan åtgärda detta är att bättre utnyttja tillgänglig teknik och integrera bredare datakällor, i synnerhet förstapartsdata, sa Nielsens brittiska marknadschef. Detta är precis vad Mediekompaniet eftersträvar i de målgrupper som erbjuds för de digitala annonsköpen.

Undersökningen analyserade 60 000 kampanjer i tjugo olika länder och visade att knappt hälften av alla annonser ämnade för kvinnor faktiskt nådde kvinnor. Bland männen var resultatet bättre om än långt ifrån hundraprocentigt.

För att bli bättre på detta och nå högre ”on-target hit rates” skriver mätföretaget bakom undersökningen att ett bättre utnyttjande av tillgänglig teknik och att integrera bredare datakällor, i synnerhet förstaparsdata, är åtgärder som kan göra stor skillnad.

Dessvärre har långt ifrån alla aktörer tillgång till förstapartsdata när de bygger ihop den samling av cookies som ska utgöra målgruppen för en digital annons. Istället blir man tvungen att använda sig av tredjepartsdata, med andra ord extern och inte integrerad data för det faktiska annonsutrymmet, till vilken man sedan adderar scripts ifrån sin egen domän.

Förstapartsdata är istället sådan data som finns integrerad på den egna sajten, och det är det vi på Mediekompaniet bygger vår data på med hjälp av målgruppstjänsten Brain och teknikföretaget Leikis semantiska analys. Med hjälp av denna analyseras alla artiklar på sajterna i vårt eget nätverk och en avancerad förståelse för läsarnas intressen kan därigenom skapas utifrån förstahandsdata. Som annonsör kan du därför vara försäkrad om att du har den högsta graden av kvalitet gällande datastyrning när du väljer en målgrupp via oss.

Inom kort lanserar vi dessutom så kallade branschmålgrupper, kopplade till Konsumentrapporten 2017, där du har möjlighet att nå både kvinnor och män relevanta för en viss bransch. Bra va?

Jonas Linnér, produktchef, jonas.linner@mediekompaniet.com
Erica Smeds, analytiker, erica.smeds@mediekompaniet.com