Native /

Ricki Petrini om Mediekompaniets Content Studio

Hej Ricki! Du är affärschef och ansvarar för Mediekompaniets Content Studio. Berätta, vad är det ni bygger upp och utvecklar på Mediekompaniet?

Under hösten har vi lagt grunden för det som kommer att bli den häftigaste native-produkten på den svenska marknaden. Allt handlar om lokalt tilltal idag när reklamerinran är låg och informationsflödet högt. Därför kommer vår nya native-produkt att handla om skalbarhet och anpassning så att rikstäckande kampanjer anpassas till en lokal kontext.

Som grund till detta ligger flera års erfarenhet och idag har vi anammat den senaste tekniken för att lansera en nytänkande produkt. Tack vare gedigen läsardata och analys har vi dessutom grymma förutsättningarna att paketera rätt och ge kunderna bästa effekt.

Vilken roll kommer Native Advertising spela?

Kommande år kommer efterfrågan på native öka markant. Det säger alla prognoser och kurvor som jag tittar på. Ju mer sofistikerad tekniken blir, kommer vi dessutom att kunna konkretisera KPI:erna bättre så att kunderna vet vad man köper och vet vad man kan förvänta sig.

På längre sikt kan vi förvänta oss ett ännu större intåg av native advertising som annonsformat. I en värld där du inte kommer lyckas tränga igenom bruset med endast ”push-annonser” så spelar ”pull-annonser” (dvs native) en allt större roll.

Vad förväntar du dig av 2018, sett ur ett contentperspektiv?

Jag ser fram emot att marknaden under nästa år kommer att tänka content och Mediekompaniet. Nu har vi en rätt aggressiv approach där vi är ute mycket hos kund och byråer och presenterar vår nya native-produkt. Tanken är så klart att öka våra intäkter men framförallt göra oss top of mind hos kund som vill köra native.